Politiska kampanjer i sociala medier

Att kampanjer i sociala medier kan vara väldigt effektiva verktyg för att få uppmärksamhet borde i nuläget inte förvåna någon. Att de fungerar såpass väl är förstås på gott och ont. Det blir inte minst tydligt om du tittar på hur spridningen av desinformation utnyttjas i politiska syften. Om du vill använda potentialen i sociala medier till att göra någonting bra kan du besöka ungapped.se, ett företag som erbjuder en serie verktyg som gör det enklare att sprida ditt budskap.

USAs presidentval 2016

Det förmodligen mest välkända exemplet på hur desinformation i sociala medier använts för att driva en politisk agenda är förmodligen den Ryssland drev inför USAs presidentval 2016. Bland annat använde de sig av annonsplatser på Facebook och twitterbotar och annat för att sprida felaktig information om olika politiska ödesfrågor. Målsättningen var framför allt att öka den politiska polariseringen, men också att få Donald Trump vald framför Hilary Clinton.

Nu står USA inför ännu ett presidentval. Den här gången ställs den sittande president Trump mot den förre vicepresidenten Joe Biden. Så långt under den pågående presidentvalskampanjen har amerikanska säkerhetstjänster bland annat konstaterat att ryska aktörer arbetar med desinformation om coronaviruset. Målet är fortsatt att destabilisera förtroendet för den amerikanska demokratin. Det görs bland annat genom att sprida felaktiga uppgifter om hur coronaviruset sprids och smittar.

Sociala medier arbetar mot desinformation

Hur väl kampanjer av det här slaget fungerar i år återstår att se. Många sociala medier uppger sig arbeta för att förhindra spridningen av desinformation. Facebook har till exempel anställt fler personer med arbetsuppgifter som går ut på att faktakolla och rensa bort felaktig information. Twitter har valt en modell där de vid behov ger tweets med felaktig information en märkning.

shesha