Så motiverar företagen sina anställda

Det finns många teorier om hur man ska se till att anställda gör det de ska, så snabbt som möjligt och samtidigt känna sig nöjda på jobbet. Det kan dock vara svårt att implementera det här i verkligheten och något som en expert påstår i en artikel eller bok kanske inte alls fungerar i den bransch som du jobbar i. Därför är det väldigt viktigt att man provar sig fram tills man hittar den stil som passar för en själv och sina anställda. I följande artikel kommer du att hitta exempel på vad andra företag har gjort för att motivera sina anställda.

Betala bättre och ge bonusar

En sak som man enkelt kan göra och som alltid uppskattas är att man betalar sina anställda mer. Det här kan dock vara lite svårt eftersom om man betalar mer för att någon som i dagsläget inte gör ett bra jobb ska ändra sitt beteende, kanske det sänder signaler att det är ok att göra ett dåligt jobb och ändå får mer betalt. Man ska därför överväga den här metoden noggrant innan man gör slag i saken. Det kan även vara så att de anställda inte tycker att löneökningen är rimlig, och därmed bli sura istället för att bli glada. Då har man uppnått helt motsatt effekt i förhållande till vad man ville åstadkomma från början.

Ge förmåner till de som sköter sig

Det kan bli väldigt svårt om man ska ge sig in i att bedöma vilka som sköter sig och vilka som inte gör det, men på ett företag i Nya Zeeland gav man mer pengar till alla anställda som tog cykeln till jobbet istället för att köra bil. Det här blev väldigt populärt och samtidigt som personalen blev mer effektiva på jobbet blev de även mer hälsosamma och glada, menade de i en intervju efteråt. Inte bara kände de sig bättre, utan de fick motion samtidigt som företaget betalade dem för att cykla till jobbet. Det här visade sig vara ett väldigt bra sätt att motivera de anställda till att göra bra val i vardagen samtidigt som de presterade bättre på jobbet. De kanske inte visste att det här skulle bli en direkt effekt av beslutet, men det visade sig fungera väldigt bra.

shesha