Gammal kontinent upptäckt

Att forskarna har hittat en ny kontinent har du kunnat se rubriker om, men det rör sig om en gammal kontinent som mer eller mindre har sjunkit och glidit under andra kontinentalplattor för att med tiden lösas upp till magma igen. En del av denna kontinentalplatta finns dock fortfarande kvar, ovan jord dessutom, i dagens Italien från Turin ner till klacken på den italienska stöveln.

Forskarna kallar den “nya” kontinenten för Greater Adria och de tror att den har brutits loss från den afrikanska plattan för ungefär 200 miljoner år sedan. För att få perspektiv så kan det nämnas att dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan.

Vad är en kontinentalplatta?

Marken vi står på, jordskorpan, samt den översta delen av manteln är uppbyggd av olika plattor som flyter omkring, krockar och förändras. De kallas för litosfärplattor, kontinentalplattor eller tektoniska plattor, och det är i skarvarna mellan dem som vulkanisk och seismisk aktivitet oftast sker. De delas upp i tre huvudgrupper av stora, mindre och mikrokontineltalplattor beroende på storleken. Vi bor på eurasiska plattan som är den tredje största i världen. Bara den nordamerikanska och listettan stillahavsplattan är större.

Greater Adria

Den brittiska webbsidan Express, som har hand om the Daily and Sunday Express i Storbritannien visar en animation du kan se här och som handlar om Greater Adria-kontinentens uppgång och fall. Kontinenten var i storlek med Grönland, och den ligger idag begravd under södra Europa. För att få fram de här forskningsresultaten har geologer från flera länder samarbetat och gjort mätningar och undersökningar i tio år. Forskningsprojektet har letts från det nederländska universitetet i Utrecht och eftersom jordskorpan i medelhavsområdet är väldigt komplicerad har det behövt analyseras pusselbitar från över 30 olika länder för att geologerna skulle kunna få en bild av hur kontinentalplattorna har rört sig och hur det ser ut idag, samt vad som hör till vilken platta.

Vare sig det rör sig om forskning eller företagande så behövs ofta utvärderingar av olika slag göras med jämna mellanrum. Driver du någon verksamhet som behöver utvärderas eller få någon form av feedback, som exempelvis en nyhetssajt eller annat företag, så kan Questback hjälpa dig med kundundersökningar för att exempelvis avslöja vilken typ av nyheter som kunderna eller läsarna föredrar. Behöver du hjälp med marknadsundersökningar, kundundersökningar eller medarbetarundersökningar så är Questback helt rätt ställe att vända dig till. Allt för att du ska ha rätt material till din publik eller rätt sorts nyheter på sajten.

En sjunken värld

Greater Adria är faktiskt inte första kontinenten som hittas. 2017 berättade Expressen om kontinenten Zealandia som består mestadels av en undervattensvärld. Områden som ligger på kontinenten är New Zealand och Nya Kaledonien, och kontinenten är till 94 % under vatten och stort som två tredjedelar av Australien. Forskarna tror dessutom att det finns stora rikedomar och naturtillgångar djupt ner i Zealandia.

shesha