Nyheter – förstå din omvärld

Det händer mycket i vår omvärld just nu och det pågår många strömningar som kan vara svåra att förstå. För att en demokrati ska kunna bestå behöver dess medborgare inte bara ha information, de behöver också förstå bakgrunden och komplexiteten bakom de olika samhällsfrågorna och ha kunskap om de olika ämnena. Hur kan du följa nyheter på ett djupare sätt och bättre förstå vad som händer?

Information och kunskap

Vi lever i en informationstid där allt går snabbt. Du hittar lätt information om vad du vill genom att söka om det på internet: vad heter huvudstad i USA, hur många är arbetslösa i Sverige eller vad twittrade Trump om senast och vad svarade demokraterna? Inom en minut har du svaret, informationen, framför dig, men det betyder inte att du har kunskap om frågan. Varför är Washington DC huvudstad i USA och inte New York? Varför är så många arbetslösa i Sverige, vilka orsaker ligger bakom och vilka kategorier är det som är arbetslösa? Varför twittrade Trump om just det ämnet och varför svarade demokraterna på det sättet? Det sistnämnda är kunskap.

Alla vet vem Greta Thunberg är och de flesta tror på klimatförändringarna, men betyder det att skolstrejkerna kommer bana väg för nya modiga politiska beslut eller är klimatpolitik mer komplext än bara skatt på koldioxid? Det är som med bostadsrättsföreningar, för att de ska fungera väl krävs mycket kunskap och en bra förvaltning, som de tjänster som https://www.nabo.se/ erbjuder. Det är lätt att ha en åsikt om något och tro sig ha kunskap, när det egentligen bara är information. Om du vill kunna delta i debatter på riktigt, och inte bara skrika högt, måste du ha mer kunskap om hur olika delar i samhället hänger ihop. Om du är intresserad av USA bör du inte fokusera på Trumps tweet, utan läsa böcker och artiklar som på olika sätt visar hur samhället har utvecklats under de sista hundra åren. Då kan du börja förstå varför situationen ser ut som den gör.

Böcker

Personer som har mycket kunskap läser böcker. Det finns ett talesätt på engelska: readers become leaders – att läsare blir ledare. Vem tror du vet mest om ett ämne och lättast kan förstå hur framtiden kommer att utveckla sig? Den som har studerat olika samhällen, ekonomi, energipolitik och hur inrikespolitik hänger ihop med utrikespolitik, eller den person som främst läser tidningar och bloggar som passar deras åsikt, vare sig det handlar om sjukvård, elbilar, miljöpolitik eller arbetslöshetsförsäkring? När människor läser böcker får de ofta en förståelse för att en fråga är svårare än den först verkar, att frågan inte är ny utan att människor på olika sätt behövt förhålla sig till den under alla tider, men utifrån deras sammanhang. Genom att läsa, särskilt biografier, kan vi få en möjlighet att leva oss in hur det är att fly från ett krig eller att behöva se sin by förstöras av ett stort dammprojekt. Detta kommer också att påverka hur vi ser på människor och ger oss en kunskap som är djupare än den senaste rubriken på en nyhetssajt eller en blogg.

shesha