Många missgynnas av Brexit

Det har varit en utdragen och lång process som ännu inte är klar. Storbritannien vill lämna EU och det här har kommit att kallas för Brexit. I dagens läge är det Theresa May som är ansiktet utåt för den här processen. Hon har lämnat många förslag, men röstas ner gång på gång. Inte heller EU vill godkänna de villkor som Brexit hittills skulle innebära, och det här har lett till att Storbritannien är kvar i EU och kommer troligtvis att behöva rösta i årets EU-val.

Vad innebär det här för folket?

Det är många som missgynnas av att Brexit är ett faktum. Inte minst Irland och utlänningar som befinner sig i Storbritannien just nu. En grupp som pekas ut som de riktigt stora förlorarna i det här är bland annat utbytesstudenter, även om de inte hade något att säga till om i själva valet. Vid Göteborgs universitet beviljar man just nu inte studenter utbytesstudier i Storbritannien. Den som är ansvarig för det här jobbet på universitetet menar att det är alldeles för oklart hur framtiden kommer att se ut, och det är därför inte ett land som vi kan skicka studenter till. Vanligtvis åker studenter genom ett program som kallas för Erasmus, men som sagt, i dagsläget får studenterna vända sig till universit i andra länder istället.

Oron växer, både i och utanför Storbritannien

Valet som var väldigt jämnt mellan ja och nej-sidan kommer föra med sig stora konsekvenser. I dagsläget är det svårt att säga exakt vad det här kommer att innebära, men det hindrar inte experter och vanliga personer från att spekulera fritt. En del menar att det här faktiskt skulle kunna leda till undergången för EU internationellt. I EU finns det många mindre länder som faktiskt inte skulle kunna konkurrera med stora nationer på den internationella marknaden. Det kan ha att göra med alltifrån ekonomi till försvar.

Storbritannien har varit en viktig faktor för att EU ska kunna vara konkurrenskraftig på den internationella marknaden, och nu kommer det återstå att se om det här faktiskt kommer att göra någon skillnad eller ej. Även om en hel del hävdar alla möjliga olika utfall finns det säkert många konsekvenser som ingen har kunnat förutspå i dagens mycket komplicerade läge. Det skulle även bli ytterst svårt för Storbritannien att backa när det gäller ett beslut av den här magnituden i dagsläget. Man vet inte ens om det överhuvudtaget skulle vara möjligt. En del vill ha ett nytt val för att försöka ge britterna en chans att faktiskt ändra sig och ta tillbaka det som de en gång har sagt. Men att något sånt här skulle inträffa känns väldigt långsökt och orimligt i dagens läge i Storbritannien.

shesha