Nytt sätt att marknadsföra sig – med företagsfilm

För att få ett framgångsrikt företag gäller det att synas och höras ordentligt. Marknadsföringen är en stor del av ett företags framgång och just därför är det många företag som lägger enorma summor pengar på just det. För att lyckas bättre med sin marknadsföring kan man exempelvis ta hjälp av något som är relativt nytt på marknaden, nämligen en företagsfilm.

Vad är en företagsfilm?

En så kallad företagsfilm är en inspelad eller animerad film som handlar om ett företag och dess idé, produkt eller tjänst. Länge var det enbart stora och rika företag som hade råd med dyra företagsfilmer som visades i tv, men tack vare internet och ny teknik har sättet att skapa en företagsfilm blivit bättre och enklare samtidigt som plattformarna där företagsfilmer kan visas har blivit fler. Det har bidragit till att företagsfilmen har blivit ett medel även för mindre företag att använda för att snabbt och effektivt få ut sitt budskap till en större kundkrets.

Vad kan en företagsfilm visa?

Alla företag är olika och säljer olika varor och tjänster. Därför passar inte ett enda marknadsföringssätt för alla företag. I vissa fall är det mycket enklare att förklara vad ett företag säljer med hjälp av rörliga bilder och det är där som en företagsfilm kommer in i bilden. Företagsfilmen gör företaget mer rättvisa då komplicerade koncept eller tjänster lättare förklaras med film. Även många myndigheter har tagit hjälp av företagsfilmer, eller så kallade demonstrationsfilmer, för att lättare kunna demonstrera hur olika delar ur verksamheten fungerar.

Det finns egentligen ingenting som en företagsfilm inte kan visa, men oftast är det komplicerade koncept som allra mest behöver en företagsfilm och som mest har något att vinna på det. Den kan även fungera som ett komplement till marknadsföringen för att nå ut på fler plattformar som exempelvis Youtube och Facebook.

Vad kostar en företagsfilm?

Det finns olika företagsfilmer att välja mellan och olika faktorer påverkar priset. I första hand är det längden på klippet som avgör priset, men även hur komplicerad filmen ska vara. En animerad film är avsevärt billigare än en inspelad film. Om den animerade filmen ska ha talande ljud eller inte spelar också in i prisbilden, liksom om filmen ska finnas på andra språk. Filmens komplexitet är helt enkelt det som bestämmer priset.

shesha